WHOA-onderhands-akkoord

Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd.

Met dit voorstel krijgen ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn. Hiermee wordt het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen versterkt.


Bron: rijksoverheid.nl

Wat is de WHOA?

De WHOA is een onderhands akkoord tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers, dat bekrachtigd kan worden door een rechter en zodoende alle schuldeisers verplicht met het akkoord mee te werken (natuurlijk onder voorwaarden). Op dit moment vereist een onderhands akkoord nog instemming van alle betrokken schuldeisers. In de praktijk zijn er dan vaak ‘lastige’ schuldeisers die niet willen instemmen: vooral de incassobureaus. Dat betekent dat deze partijen, die geen medewerking willen verlenen, een akkoord waarmee de meerderheid van de schuldeisers instemt, alsnog kunnen tegenhouden: een onderhands akkoord is immers vrijwillig. De WHOA maakt het mogelijk om ok de partijen die niet meewerken, aan een akkoord te binden (de bekrachtiging door de rechter).

Bescherming

De WHOA stelt de schuldenaar in de gelegenheid om een akkoord tot stand te brengen. Hiervoor zijn middelen in de WHOA opgenomen om onrustige partijen stil te houden, bijvoorbeeld een afkoelingsperiode en schorsing van faillissementsaanvragen.

 

Coronavirus COVID-19

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Rijksoverheid-logo- Houd 1,5 meter afstand.
- Vermijd drukte.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Was vaak uw handen.
- Verkoudheidsklachten? Blijf thuis.

[ Alle overheidsinformatie over corona ]

Nieuws SCOB


Nieuwe Stichting Centraal Ondernemersloket Bollenstreek voor hulp en informatie over het voorzetten of netjes beëindigen van je bedrijf.


Nieuws in landelijke media


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 


Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket.