Rijksoverheid: 110 miljoen euro ondersteuning voor sportverenigingen

Het kabinet stelt 110 miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van sportverenigingen.


Het geld voor de sportsector is opgedeeld in 2 delen:

  • 90 miljoen euro gaat naar sportverenigingen door het kwijtschelden van de huur over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Voor veel sportverenigingen is huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund.
  • 20 miljoen euro gaat naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten, en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2.500 euro.

Coronavirus COVID-19

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Rijksoverheid-logo- Houd 1,5 meter afstand.
- Vermijd drukte.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Was vaak uw handen.
- Verkoudheidsklachten? Blijf thuis.

[ Alle overheidsinformatie over corona ]

Nieuws SCOB


Nieuwe Stichting Centraal Ondernemersloket Bollenstreek voor hulp en informatie over het voorzetten of netjes beëindigen van je bedrijf.


Nieuws in landelijke media


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 


Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket.