Partners

Zonder kunnen we niet!

Partners op allerlei bestuurlijk, fiscaal niveau zijn onmisbaar voor de goede werking van SCOB. Zij vullen aan waar expertise noodzakelijk is.


Partner in schuldbemiddeling

Iets oplossen doe je samen!

SCOB maakt met landelijke en bij voorkeur lokale partners afspraken voor het verlenen van hulp aan ondernemers die zijn vastgelopen, of liever iets eerder: wanneer zij dreigen vast te lopen.

Met deze partners worden afspraken gemaakt over werkwijze en privacy. De Stichting Centraal Ondernemersloket Bollenstreek blijft altijd in beeld als aanspreekpunt en projectleider.
Indien van toepassing of gewenst zal de partner zaken niet inhoudelijk overleggen met SCOB, maar wel op grote lijnen de voortgang rapporteren. Vooraf wordt getoetst of de ondernemer en de partner bij elkaar passen of wellicht een verleden hebben alvorens tot voorstel over te gaan.

Kosten worden vergoed in overleg en soms uit gemeenschapsgelden, dat betekent dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan en de partner werkt vanuit een sociale gedachte. 


Schuldhulpbemiddeling-Nederland-Schuldeisers-Bollenstreek

Partner: SBN
Het verwerken van schuldeiserdossiers vereist specialistische kennis.  Het op tijd en op de juiste volgorde indienen van de benodigde formulieren vereist specialistische kennis en zijn feitelijk technische handelingen. Echter, om tot een goed dossier te komen is kennis van lokale omstandigheden noodzakelijk.
Om deze reden zorgt SCOBollenstreek voor de dossiergegevens en is contactpersoon, daarna worden de feitelijke handelingen uitgevoerd door een partner.

Landelijk zijn er slechts een paar bedrijven die beschikken over kennis en juiste software om de dossiers op de meest succesvolle wijze uit te voeren.
SCOBollenstreek heeft gekozen voor SBN, een bedrijf uit Zwijndrecht. Juist omdat SCOBollenstreek de contactpersoon is en zorg draagt voor de korte lijnen bij overleg is gekozen voor de meest efficiënte partner voor de technische afhandeling.

 

Coronavirus COVID-19

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Rijksoverheid-logo- Houd 1,5 meter afstand.
- Vermijd drukte.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Was vaak uw handen.
- Verkoudheidsklachten? Blijf thuis.

[ Alle overheidsinformatie over corona ]

Nieuws SCOB


Nieuwe Stichting Centraal Ondernemersloket Bollenstreek voor hulp en informatie over het voorzetten of netjes beëindigen van je bedrijf.


Nieuws in landelijke media


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 


Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket.