Rijksoverheid: 300 miljoen euro extra staatssteun cultuursector

De culturele sector krijgt 300 miljoen euro extra steun, bovenop de generieke kabinetsmaatregelen. Doel is de werkgelegenheid in deze sector te behouden en ervoor te zorgen dat cultuurinstellingen kunnen investeren in het komende culturele seizoen.
De extra subsidie is vooral bedoeld voor instellingen die essentieel zijn voor de sector als geheel. De gedachte daarbij is dat als die organisaties de coronacrisis goed doorkomen ze daarna de opdrachtenstroom ook richting zzp’ers weer op gang kunnen brengen.


Verdeling

Het extra geld wordt over de volgende 4 onderdelen verspreid:

  1. Instellingen in de culturele basisinfrastructuur en instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de 6 rijks-cultuurfondsen.
  2. Bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten worden opgehoogd.
  3. De 6 rijks-cultuurfondsen krijgen budget voor ondersteuning van cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen. Zoals belangrijke gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters.
  4. De leenfaciliteiten bij Cultuur + Ondernemen worden verhoogd. Cruciale private partijen in de keten (onder andere vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries) kunnen bij Cultuur + Ondernemen terecht. Voorwaarde voor hen is wel dat eerst de generieke coronaregelingen maximaal zijn benut.

Ondernemers in de cultuursector konden al aanspraak maken op de algemene coronaregelingen Daarnaast is afgesproken dat de huur van door het Rijk gesubsidieerde musea tijdelijk wordt opgeschort. Ook blijven subsidies doorlopen. Daarnaast is er een voucherregeling voor de cultuursector, waardoor geld voor toegangskaartjes zoveel mogelijk in de sector blijft.

Coronavirus COVID-19

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Rijksoverheid-logo- Houd 1,5 meter afstand.
- Vermijd drukte.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Was vaak uw handen.
- Verkoudheidsklachten? Blijf thuis.

[ Alle overheidsinformatie over corona ]

Nieuws SCOB


Nieuwe Stichting Centraal Ondernemersloket Bollenstreek voor hulp en informatie over het voorzetten of netjes beëindigen van je bedrijf.


Nieuws in landelijke media


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 


Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket.