Regionale Ontwikkelings Maatschappijen

Voor zzp'er en mkb-bedrijven (met en zonder personeel)

Corona-Overbruggingslening voor startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers.

Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis. Het ophalen van de benodigde nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie en kunnen daarom geen of slechts beperkt gebruikmaken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.


Wat houdt de regeling in?

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers - zonder kredietrelatie bij een bank - kunnen een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Het kabinet stelt hiervoor 100 miljoen euro beschikbaar.

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen 50.000 euro en 2 miljoen euro. Bij bedragen boven 250.000 euro wordt 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Het rentetarief bedraagt 3% en de looptijd is 3 jaar. Het is mogelijk om boetevrij vervroegd af te lossen. Voor leningen boven 500.000 euro gelden deels andere voorwaarden. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van aanvragen onder 500.000 euro af te handelen binnen 4 tot 9 werkdagen. Voor aanvragen boven 500.000 euro is dat binnen 3 weken.

2 weken na openstelling van de COL (op 29 april) hebben circa 1.270 bedrijven voor zo’n 460 miljoen euro leningen aangevraagd. Gemiddeld vroegen ondernemingen om een krediet van 365.000 euro. Dit meldt De overheid heeft in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze regeling. Het is nog niet duidelijk of het budget wordt verhoogd. Door het grote aantal aanvragen loopt de afhandelingstermijn van de aanvragen op.


De Regionale Ontwikkelings Maatschappijen informeren je verder over criteria en aanvraagprocedure.

De Rijksoverheid geeft je ook meer informatie over de Corona-Overbruggingslening.

Coronavirus COVID-19

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Rijksoverheid-logo- Houd 1,5 meter afstand.
- Vermijd drukte.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Was vaak uw handen.
- Verkoudheidsklachten? Blijf thuis.

[ Alle overheidsinformatie over corona ]

Nieuws SCOB


Nieuwe Stichting Centraal Ondernemersloket Bollenstreek voor hulp en informatie over het voorzetten of netjes beëindigen van je bedrijf.


Nieuws in landelijke media


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 


Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket.