Invest -NL: Tijdelijke Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS)

Voor zzp'er en mkb-bedrijven (met en zonder personeel)

Voor innovatieve start- en scaleups met een financieringsbehoefte vanaf 2 miljoen is er het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Invest-NL stelt hiervoor 100 miljoen beschikbaar. Dit programma is opgezet door Invest.nl in samenwerking met Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s).


Wat houdt de regeling in?

TOPSS biedt financiering vanaf 2 miljoen euro met co-financiering van professionele investeerders. Invest-NL financiert (in beginsel) maximaal 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Het rentepercentage is 8%, en wordt betaald bij aflossing of als onderdeel van conversie. De looptijd van de lening is 3 jaar zonder aflossingsverplichting. Vervroegd aflossen is niet mogelijk. De afhandelingstermijn van de aanvragen bedraagt tussen de 3 en 5 weken. informeert je verder over de voorwaarden van TOPSS. Je kunt een aanvraag indienen via het door Techleap.nl en de ROM’s ingerichte gezamenlijke loket.


Net als voor Corona-Overbruggingslening (COL) gaan de harder dan de beschikbare gelden. Bedrijven vroegen voor deze regeling - in de periode 29 april tot 13 mei - al voor 170 miljoen euro aan leningen aan. Ook voor de TOPSS-regeling is 100 miljoen euro beschikbaar.

Coronavirus COVID-19

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Rijksoverheid-logo- Houd 1,5 meter afstand.
- Vermijd drukte.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Was vaak uw handen.
- Verkoudheidsklachten? Blijf thuis.

[ Alle overheidsinformatie over corona ]

Nieuws SCOB


Nieuwe Stichting Centraal Ondernemersloket Bollenstreek voor hulp en informatie over het voorzetten of netjes beëindigen van je bedrijf.


Nieuws in landelijke media


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 


Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket.