Belasting regeling voor zzp'ers en kleine ondernemers

Voor zzp'er en mkb-bedrijven (met en zonder personeel)

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. De tijdelijke maatregelen zijn onder meer gericht op uitstel van betaling van bijvoorbeeld inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Uitstel van verschillende belastingen kun je aanvragen via 1 formulier.


Voor wie is deze regeling?

voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel)

Bij een aantal andere tijdelijke regelingen stelt de Belastingdienst zich coulanter op dan gebruikelijk, bijvoorbeeld bij de deblokkering van de G-rekening, het nagenoeg opschorten van de invorderingsrente en coulance voor ondernemers die hun administratieve verplichtingen ten aanzien van loonheffingen niet kunnen nakomen. Ook het urencriterium bij de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek) is versoepeld.
Een overzicht van alle maatregelen lees je op  

Ook op Ondernemersplein vind je de nodige informatie.

Coronavirus COVID-19

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Rijksoverheid-logo- Houd 1,5 meter afstand.
- Vermijd drukte.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Was vaak uw handen.
- Verkoudheidsklachten? Blijf thuis.

[ Alle overheidsinformatie over corona ]

Nieuws SCOB


Nieuwe Stichting Centraal Ondernemersloket Bollenstreek voor hulp en informatie over het voorzetten of netjes beëindigen van je bedrijf.


Nieuws in landelijke media


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 


Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket.