SCOBollenstreek

Initiatief van Bollenstrekers

ScoBollenstreek is een initiatief van enthousiaste betrokken ondernemers uit de Bollenstreek.

De directe aanleiding tot dit initiatief was de coronacrisis welke plotseling startte in maart 2020. Door de in Nederland gehanteerde intelligente lockdown was er wel enigszins bewegingsvrijheid, maar stond de economie al snel stil. Contactberoepen, horeca en de trots van de Bollenstreek, de bollen, bloemen, de bloemententoonstelling en het wereldbefaamde bloemencorso stonden abrupt stil. Dat treft logischerwijs ook de toeleveranciers van deze bedrijven.


Al snel ontstonden alternatieven, restaurants openden een afhaal- en thuisbrengservice en veel bloemen zijn bezorgd of per post verzonden.
Maar het zijn eigenlijk alleen maar noodgrepen om te proberen te overleven. Vaak wordt er nog niet eens een derde van de omzet voor de crisis behaald. Veel ondernemers zullen het uiteindelijk net aan wel of net niet gaan redden er zal een tsunami van hulpvragen afkomen op de gemeenten in de Bollenstreek.

Om deze hulpvragen te coördineren en ondernemers snel mogelijk te verbinden met de juiste expertise hulpverlener bij een aan de stichting aangesloten (participerende) hulpverlener is het Centraal Ondernemersloket Bollenstreek ontstaan. De stichting heeft een belangrijke coördinerende functie en gaat zorgen voor snelheid bij elke hulp- of adviesvraag. Het roer om, anders denken en samenwerken is hier de sleutel om zoveel mogelijk emotionele en financiële schade te voorkomen. We zijn er voor elkaar, help elkaar en laat je helpen!

Eén centraal aanmeldloket voor alle voorkomende corona-ondernemersvragen. Maar ook als er straks geen coronacrisis meer is en we nog wel oplossingen moeten zoeken voor al die ondernemers die achterblijven met een schuld of erger nog, terecht zijn gekomen in een neerwaartse spiraal vaak eindigend in een faillissement.

  • Privacy staat bovenaan, de betrokken adviseurs binden en verbinden de juiste ondernemers en zorgen waar nodig voor bemiddeling.
  • Centraal aanmeldpunt: Hier verzamelt de stichting de benodigde basisinformatie zoals personalia, hulpvraag, problematiek, Belangrijke scan hierbij is: is er een spoedeisende situatie?
  • QuickScan: Hier wordt de aanmelding beoordeeld. Er is overleg met de aanvrager en er wordt getoetst op de toelatingscriteria.
  • Intake: Hier wordt de hulpvraag uitgediept en maken een start gemaakt met de inventarisatie, risico’s worden in kaart gebracht, de levensvatbaarheid van het bedrijf wordt ingeschat en er is uitleg over de hulp, (on)mogelijkheden, kosten en de voorwaarden van hulpverlening.
  • Trajectplan: Samen met de ondernemer wordt een plan van aanpak opgesteld met zicht op de (on)mogelijkheden.
  • Verwijzen: Elk probleem vraagt om een andere benadering of behandeling indien SCOB de cliënt zelf niet kan helpen wordt deze doorverwezen naar een van de verbonden externe experts in de Duin- en Bollenstreek. SCOB blijft leidend in het algehele traject.
  • Ondersteuning bij (door)herstart. Als doorstarten niet lukt kan er wellicht een herstart plaatsvinden in gewijzigde vorm. Ondernemers die gedwongen gestopt zijn door faillissement of andere reden ontvangen extra ondersteunen om snel weer te gaan ondernemen er zijn overheidsregelingen en andere investeringsinitiatieven. De kennis is immers aanwezig, die mag niet verloren gaan.
  • Samen is het sleutelwoord, als de ondernemer het niet red, kan SCOB het alleen ook niet, de vakkennis zit immers bij de ondernemer! Maar samen zijn er meer kansen! Ook van de ondernemer wordt inzet en inleg verwacht, maar bij de intake is al vastgesteld dat het meer opbrengt dan dat het kost.
  • Nazorg. Iedere ondernemer die geholpen is door inzet van SCOB en die een financiële of andere ervaring heeft ondergaan kan altijd terugvallen op de hulpverlenende instantie. SCOB zal ook waar mogelijk en gewenst proactief contact houden. Dat helpt ook weer anderen helpen.

SCOB-Bollenstreek-handen-samenwerken

Coronavirus COVID-19

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Rijksoverheid-logo- Houd 1,5 meter afstand.
- Vermijd drukte.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Was vaak uw handen.
- Verkoudheidsklachten? Blijf thuis.

[ Alle overheidsinformatie over corona ]

Nieuws SCOB


Nieuwe Stichting Centraal Ondernemersloket Bollenstreek voor hulp en informatie over het voorzetten of netjes beëindigen van je bedrijf.


Nieuws in landelijke media


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 


Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket.